ICT vaardigheden

Ouder participatie

Goed onderwijs wordt gedragen door ouders. Dat is zeker op De Zonheuvel het geval.

 

De MR vormt een belangrijke schakel tussen ouders, leerkrachten en directie. De MR heeft naar de directie een adviserende en controlerende taak. De MR van onze school bestaat uit acht leden: vier personeelsleden en vier ouders.

 

De ondersteunende rol van de OR is voor het team onmisbaar. De OR-leden helpen het team bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten.