ICT vaardigheden

Ouderraad

Doelstelling
De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van allerhande activiteiten met een sociaal, educatief en sportief karakter. Veel van deze activiteiten worden ook (deels) via de ouderraad gefinancierd.  De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders  en één of twee leden van het team.

Met deze concrete activiteiten draagt de ouderraad bij aan een stimulerende leeromgeving en een sterke onderlinge band tussen de leerlingen, hun ouders en de school. Vanuit deze werkzaamheden worden ook geregeld mogelijke verbeteringen zichtbaar die dan via de medezeggenschapsraad met de schoolleiding (kunnen) worden besproken.

Activiteiten
De ouderraad is de motor achter de deelname aan verschillende schooltoernooien: voetbal, korfbal, zwemmen, hockey en natuurlijk de avondvierdaagse. Daarnaast organiseert de ouderraad een jaarlijkse sportdag. Samen met het schoolteam verzorgt de ouderraad het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, de jaarlijkse schoolreis en een eindfeest vlak voor de zomervakantie. Ook organiseert de ouderraad samen met het team ieder jaar een cultureel project. Dan staat gedurende drie weken één thema centraal in alle groepen met aan het slot een presentatie aan elkaar en aan de ouders. Thema’s in de afgelopen jaren waren ‘muziek’, ‘Suriname’, ‘het circus’ en 'Uitvinden'. Tot slot ondersteunt de ouderraad bij tal van kleinere activiteiten in de groepen en betaalt de ouderraad mee aan faciliteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben. Denk aan de speeltoestellen op het schoolplein, speelgoed voor de overblijfkinderen, een geluidssysteem voor de aula en de extra muzieklessen door een vakleerkracht voor alle groepen.

Financiën
Deze ‘extra’ activiteiten kosten geld. De ouderraad vraagt daarom alle ouders ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Daarnaast genereert de ouderraad bescheiden inkomsten uit een plantjesmarkt in het voorjaar. De ouderraad streeft ernaar ieder jaar de inkomsten uit de ouderbijdrage ook daadwerkelijk te besteden ten gunste van alle leerlingen.

Actief worden?
Bij alle activiteiten die wij organiseren is hulp van ouders en verzorgers zeer welkom! Actief worden in de ouderraad zelf kan ook; nieuwe leden worden jaarlijks in oktober geïnstalleerd.

Wie?
De ouderraad 2018 – 2019 bestaat uit:

 

Vicky Bothe-Tsoutsanis (voorzitter)
Taco Bruggink (penningmeester)
Yvonne Beckers (secretaris)
Niels de Rooij

Marije Haak

Bianca van de Berg
Myrna van Dongen
Jet van der Horst

Inez Husmann

Yvonne Beckers

Arendi Rosseel

Heleen Nienhuis
Annemarie Boonen- Schalk, leerkracht gr. 6, namens het team

 

Voor vragen en opmerkingen is de OR bereikbaar via OR@dezonheuvel.nl