ICT vaardigheden

Onze school

Daar werken we voor!

Ons motto is: werken aan een stralende toekomst.
Kinderen komen op De Zonheuvel om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. De leerkrachten maken regelmatig een overzicht van de resultaten.

Op de Zonheuvel nemen we kinderen serieus. Er wordt veel met hen gepraat. We vinden het fijn als kinderen meedenken. We willen dat kinderen zich thuis voelen op school.

 

Ouders zijn ook welkom op school. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

 

Waar staan we als school voor?
De Zonheuvel is een christelijke school. We vertellen bijbelverhalen en zingen christelijke liederen. Daar praten we over met de kinderen.

Bij sommige vakken leren we kinderen na te denken over wat zij horen of zien. We besteden daarom veel aandacht aan zulke pedagogische aspecten. Wij willen kinderen leren goed omgaan met de medemens en het milieu. Dat vinden wij ook een christelijke opdracht.


Omdat we een goede omgang met elkaar erg belangrijk vinden, besteden we veel aandacht aan de voorwaarden om tot een goed pedagogisch klimaat te komen. Kinderen moeten zich thuis voelen op de Zonheuvel en er trots op zijn. Door maandelijks een item centraal te stellen, zoals wat is verantwoordelijk gedrag, willen we kinderen bewust maken van dit soort zaken.

 

De kwaliteit van onze school
Wij willen goed onderwijs geven. Er is daarom een uitgebreid kwaliteitsplan gemaakt. We besteden veel aandacht aan het volgen van kinderen in hun ontwikkeling. Dat betekent dat we de resultaten van de kinderen goed bekijken, maar ook dat we het proces nauwgezet volgen. Dan kan het werk er beter op afgestemd worden.

 

Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Wij geven gedifferentieerd klassikaal onderwijs. We zoeken steeds naar methodes die voor de hele klas bruikbaar zijn, waarbij we goed letten op herhalings- en verrijkingsmogelijkheden. Op de Zonheuvel werken we met jaardoelen op het gebied van onderwijs, pedagogiek, zorg en huisvesting. Deze plannen worden, na advisering door de MR, aan de ouders gemeld op de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar.