ICT vaardigheden

Schoolbeleid en Protocollen

Deze specifieke informatie is alleen inzichtelijk voor ouders van onze school. Voor nieuwe ouders zijn de stukken in te zien tijdens het kennismakingsgesprek.

 

U kunt een wachtwoord aanvragen door een mail te sturen naar info@dezonheuvel.nl.

Wachtwoord*