ICT vaardigheden

Schoolgids

In de schoolgids kunt u onze visie lezen en kunt u zien waar wij als school voor staan.

De schoolgids beantwoordt vragen als:

 

  • Wat mag u van De Zonheuvel verwachten?

  • Waaraan herkennen anderen ons?

  • Hoe werken wij aan de kwaliteit van ons onderwijs?

 

Hier kunt u de schoolgids 2018-2019 downloaden.